پایگاه دانش داکتیو

به راهنمایی نیاز دارید؟

اگر در رابطه با کاربری سامانه داکتیو پرسشی دارید یا به دنبال موضوع خاصی هستید، در این بخش متن خود را جستجو کنید.

مدیریت گروه ها

هم اکنون کاربران در داکتیو، امکان ارائه دسترسی روی پوشه ها و اسناد به گروه ها را دارند. گروه ها که توسط مدیران سامانه ایجاد و اعضای آن مدیریت می شود، می تواند شامل تعدادی از کاربران یا سمت ها باشد. برای ارائه دسترسی  به تیم های سازمان روی پوشه ها و فایل های مربوط به آن ها، باید برای هر یک از این تیم ها گروه با اعضای مناسب ایجاد نمود و دسترسی های لازم را به این گروه ها اعطا نمود.

به محض اینکه یک کارمند از شرکت برود و یا اینکه به اعضای شرکت اضافه شود، مدیران سامانه باید عضویت وی در گروه های داکتیو را مدیریت کنند. به این روش اطمینان حاصل خواهد کرد که کاربران لازم، دسترسی های مورد نظر را به پوشه ها و اسناد داشته باشند.

همچنین ممکن هست که نیاز باشد نام یک گروه را به دلیل تغییر دپارتمان آن تغییر دهد و یا یک گروه را به کلی غیر فعال نماید. تمامی این اقدامات از طریق پنل مدیریت گروه ها و توسط مدیران سامانه امکان پذیر است.برای رسیدن به پنل مدیریت گروه، در صورتی که شما یکی از مدیران سامانه باشید، باید از طریق منوی مدیریت در بالا سمت چپ سامانه به پنل مدیریت رفته، سپس در ذیل منوی کاربران و دسترسی ها منوی مدیریت گروه را کلیک نمایید.

ایجاد گروه

برای ساخت یک گروه در پنل مدیریت گروه، با کلیک بر روی «ایجاد»، پنجره ای در سمت چپ نمایش داده می شود که شامل فیلدهای زیر می باشد:

  • نام: نام گروه
  • اعضا: در این قسمت می توانید، افراد را بر اساس نام کاربری جستجو و به گروه اضافه نمایید.
  • سمت ها: در این قسمت می توانید، سمت را مورد نظر خود را جستجو و به گروه اضافه نمایید.
  • همه افراد سازمان: با فعال کردن این قسمت، همه کاربران سامانه انتخاب می شوند و در این گروه قرار می گیرند. 
گروه هم زمان می تواند اعضایی از نوع کاربر یا سمت داشته باشد

مدیریت اعضای گروه

برای اضافه یا حذف کردن اعضای یک گروه، باید روی گروه مربوطه کلیک کرده و گزینه ویرایش را انتخاب نمایید. سپس می توانید از قسمت اعضا، کاربران فعلی را حذف و یا با جستجو کاربر مورد نظر خود، وی را به گروه اضافه نمایید.

همچنین از قسمت سمت ها نیز می توانید به اضافه یا حذف کردن سمت های عضو این گروه اقدام کنید.

ویرایش/حذف یک گروه

برای ویرایش/حذف یک گروه در سامانه، با انتخاب گروه موردنظر گزینه های «حذف» و «ویرایش» در سمت چپ صفحه نمایش داده می شود. با انتخاب گزینه «ویرایش» می توانید در گروه مورد نظر تغییراتی را اعمال کنید.

نکته: در صورتی که در سازمان شما استقرار داکتیو به صورت هیبردی باشد و انتقال فایل بین استقرار های مختلف داکتیو (به شکل درایو) امکان پذیر باشد، در این صورت گروه های مربوط به داکتیو های دیگر در جریان Sync اطلاعات بین داکتیو ها، در داکتیو شما نیز به صورت Read Only ایجاد شده و در ستون درایو، نام داکتیو مربوطه نیز نمایش داده میشود.

نمایش درایو در پنل مدیریت گروه، برای مشخص کردن مالکیت گروه در استقرارهای هیبردی است. در این تصویر، گروه سیس ادمین ها به صورت read only ایجاد شده و مربوط به داکتیو(درایو) تست می باشد

5/5 - (1 امتیاز)