پایگاه دانش داکتیو

به راهنمایی نیاز دارید؟

اگر در رابطه با کاربری سامانه داکتیو پرسشی دارید یا به دنبال موضوع خاصی هستید، در این بخش متن خود را جستجو کنید.

نسخه بندی اسناد + ویدئو 🎞️

در این کلیپ کوتاه، نحوه عملکرد نسخه بندی اسناد در داکتیو توضیح داده شده است. با استفاده از این قابلیت، نیازی نیست که سند بروز شده خود را با نام دیگری در سامانه بارگذاری و یا سند قدیمی خود را حذف نمایید.

برای جزئیات بیشتر از نحوه عملکرد نسخه بندی اسناد در داکتیو می توانید این مقاله را مطالعه نمایید.

5/5 - (1 امتیاز)