پایگاه دانش داکتیو

به راهنمایی نیاز دارید؟

اگر در رابطه با کاربری سامانه داکتیو پرسشی دارید یا به دنبال موضوع خاصی هستید، در این بخش متن خود را جستجو کنید.

پنل جستجوی فراداده محور در سامانه داکتیو

پنل جستجوی فراداده محور چیست؟

پنل جستجوی فراداده محور به کاربرانی که دسترسی این پنل را دارند،  این امکان را می دهد که بتوانند در محیطی ساده سازی شده بر اساس فراداده های تنظیم شده روی اسناد و پوشه ها (توسط کاربران)، اقدام به جستجوی آن ها کرده و همچنین نتیجه را به ازای هر آیتم به همراه فراداده مربوطه مشاهده کنند.

به عنوان مثال کاربر در این پنل می تواند برای سند هایی که از نوع نامه هستند و فراداده نامه برای آن ها تکمیل شده است، جستجویی بر اساس فراداده نامه داشته باشد و در لیست نتایج نیز اطلاعات فراداده نامه را مشاهده کنند.

نحوه استفاده از پنل جستجوی فراداده محور

برای استفاده از این ویژگی، پس از ورود به صفحه اصلی سامانه داکتیو در صورتی که دسترسی لازم توسط مدیر سامانه به شما داده شده باشد، در سمت چپ بالای صفحه منوی جستجوی فراداده محور قابل مشاهده می باشد.

تصویر 1  منوی جستجوی فراداده محور در نوار بالای سامانه

با انتخاب  این گزینه، به پنل جستجوی فراداده محور هدایت می شوید. در این صفحه ابتدا باید قالب فراداده مدنظر ( این قالب ها قبلا توسط مدیر سامانه تعریف شده اند) انتخاب شود.

تصویر 2  در پنل جستجوی فراداده محور، ابتدا باید قالب فراداده مورد نظر انتخاب شود

 پس از آن فیلد های اطلاعاتی فراداده انتخاب شده، به شکل فیلترهایی جهت جستجو اسناد و پوشه ها، در قالب دسته بندی های زیر نمایش داده می شوند:

 1. جستجوی متنی
 2. جستجوی تاریخ
 3. فیلد انتخابی
 4. ایجاد کننده سند

تصویر 3  نمایش فیلترهای مربوط به قالب فرداده انتخابی در چهار دسته جستجوی متنی، جستجوی تاریخ، جستجوی فیلد انتخابی، جستجوی ایجاد کننده

دسته بندی ” جستجوی متنی “

این دسته از فیلترها، شامل فیلتر های مربوط به فیلد های متنی و عددی فراداده انتخابی می باشد، به این معنی که می توان مشخص کرد متن مورد نظر برای جستجو در کدام یک از این فیلد ها نیز جستجو شود. البته فیلترهای عنوان سند و متن سند مربوط به خود سند بوده که در کنار فیلدهای مربوط به فراداده قابل انتخاب خواهد بود.

تصویر 4  دسته جستجوی متنی در این تصویر شامل عنوان سند و متن سند به عنوان فیلدهای پیش فرض اسناد و همچنین کد پرسنلی، نام و نام خانواده گی، کدملی، شماره بیمه، نام پدر، عنوان شعل و شماره شناسنامه می باشد.

 برای جستجو روی این دسته از فیلدها ابتدا باید نحوه عملگر فیلتر را مشخص کنید که یکی از موارد زیر می باشد:

 1. شامل : به معنی اینکه متن مورد جستجو، در فیلترهای انتخابی به شکل “شامل(Contain)” بررسی شود. یعنی صرفا کافی است این متن در بخشی از
 2. یکی از فیلد های انتخابی ذکر شده باشد.
 3. برابر با : به معنی اینکه متن مورد جستجو، در فیلترهای انتخابی به شکل “برابر(Exact)” بررسی شود. یعنی این متن باید عینا (نه بدون حروف اضافه یا کمتر) در یکی از فیلد های انتخابی ذکر شده باشد.
 4. شروع شود با :‌ به معنی اینکه متن مورد جستجو، در ابتدای یکی از فیلد های انتخابی عینا آمده باشد.
 5. پایان یابد با :‌ به معنی اینکه متن مورد جستجو، در انتهای یکی از فیلد های انتخابی عینا آمده باشد.

تصویر 5  عملگرهای فیلتر جستجوی متنی با موارد “شامل”، “برابربا”، “شروع شود با”، “پایان یابد با” که باید قبل از افزودن فیلتر توسط کاربر مشخص شود.

سپس با وارد کردن متن مورد نظر جهت جستجو و انتخاب فیلدهای مورد نظر به عنوان دامنه جستجو، دکمه افزودن فیلتر را فشرده و این فیلتر در بخش فیلتر های جستجو اضافه خواهد شد. با زدن دکمه جستجو نهایتا براساس فیلترهای انتخابی، جستجو مربوطه انجام و نتایج ارائه خواهد شد. نکته: کاربر امکان اضافه کردن فیلترهای دیگر به همین شکل را خواهد داشت، و عملگر منطقی بین فیلترهای مختلف، به شکل And عمل خواهد کرد. به عنوان مثال در صورت انتخاب فیلتر های “عنوان سند، کد پرسنلی شامل ۲۲۳۴۵” و “نام پدر برابر با محمد” ، در نهایت خروجی باید شامل آیتم هایی باشد که ۱- عنوان سند یا کد پرسنلی آن شامل ۲۲۳۴۵ می باشد و ۲- نام پدر در آن سند محمد تنظیم شده باشد.

تصویر 6  در این تصویر یک فیلتر با متن محمدی جهت جستجوی به شکل شامل روی فیلد های عنوان سند و نام نام خانوادگی اضافه شده است، هم اکنون کاربر امکان فشردن دکمه جستجو را خواهد داشت.

دسته بندی  ” جستجوی تاریخ “

این دسته از فیلترها، شامل فیلتر های مربوط به فیلد های از نوع تاریخ فراداده انتخابی می باشد. در این دسته می توان تاریخ مورد نظر برای جستجو را روی فیلد های تاریخ مختلف از فراداده انتخابی، جستجو کرد. در این فیلتر جستجو روی آیتم های تاریخ ایجاد سند و تاریخ بروز رسانی سند بصورت پیش فرض نیز امکان پذیر خواهد بود که مربوط به خود سند بوده و فارغ از قالب فراداده انتخابی می باشد. آیتم های دیگر با توجه به  قالب فراداده­ی انتخابی، در این دسته نمایش داده می شوند. برای جستجو روی این دسته از فیلدها ابتدا باید نحوه عملگر فیلتر را مشخص کنید که یکی از موارد زیر می باشد :

 1. بین : به این معنی که در محدوده زمانی انتخاب شده از بخش عملگر تاریخ جستجو صورت گیرد.
 2. بعد از : به این معنی که بعد از تاریخ انتخاب شده از بخش  عملگر تاریخ جستجو صورت پذیرد.
 3. پیش از : به این معنی که قبل از تاریخ انتخاب شده از بخش عملگر تاریخ جستجو صورت پذیرد.

سپس با وارد کردن تاریخ مورد نظر جهت جستجو و انتخاب فیلدهای مورد نظر به عنوان دامنه جستجو، دکمه افزودن فیلتر را فشرده و این فیلتر در بخش فیلتر های جستجو اضافه خواهد شد. با زدن دکمه جستجو نهایتا براساس فیلترهای انتخابی، جستجو مربوطه انجام و نتایج ارائه خواهد شد.

نکته: با انتخاب چند فیلد برای جستجوی روی تاریخ مربوطه در یک فیلتر، تاریخ مربوطه به شکل OR اقدام به جستجو بین فیلد های مربوطه می کند. مثلا اگر فیلتر مربوطه به شکل “تاریخ ثبت نامه، تاریخ عطف نامه بعد از ۰۱/۰۲/۱۴۰۰” باشد، به این معنی است که اسنادی را پیدا کن که تاریخ ثبت نامه یا تاریخ عطف نامه آن ها بعد از ۰۱/۰۲/۱۴۰۰ می باشد.

تصویر 7 با انتخاب گزینه مدنظر از فیلد جستجوی تاریخ ( بین، بعد از، پیش از )  و انتخاب تاریخ، بعد از افزودن فیلتر ( تاریخ استخدام، تاریخ بروز رسانی سند و … ) جستجو آغاز و نتیجه ارائه می شود

نکته: کاربر امکان اضافه کردن فیلترهای دیگر به همین شکل را خواهد داشت، و عملگر منطقی بین فیلترهای مختلف، به شکل And عمل خواهد کرد. به عنوان مثال در صورت انتخاب فیلتر های ” تاریخ ایجاد سند، تاریخ بروزرسانی سند  بین ماه گذشته ” و تاریخ استخدام بعد از ۱۲/۰۸/۱۴۰۰ ” در نهایت خروجی جستجو باید شامل آیتم هایی باشد که : ۱. تاریخ ایجاد و بروز رسانی آنها در ماه گذشته بوده باشد و ۲. تاریخ استخدام آن ۱۲/۰۸/۱۴۰۰ تنظیم شده اند.

تصویر 8 در این تصویر ” تاریخ ایجاد سند و تاریخ بروزرسانی سند  بین ماه گذشته ” و تاریخ استخدام بعد از 12/ 08/1400 ” تنظیم شده است، کاربر با فشردن دکمه جستجو، نتایج جستجو بر اساس فیلترهای اعمال شده نمایش داده خواهد شد

دسته بندی ” فیلد انتخابی “

در این دسته، امکان ایجاد فیلتر از روی فیلد های انتخابی پیش فرض سند(مانند نوع سند) یا فیلدهای لیست کشویی (انتخابی)‌ فراداده مربوطه وجود خواهد داشت. منظور از فیلدهای لیست کشویی (انتخابی) فراداده، فیلدهایی مانند نوع نامه که شامل انتخاب های ۱- صادره و ۲- وارده است، می باشد. برای اضافه کردن فیلتر در این دسته، بعد از مشخص کردن فیلد انتخابی (مثلا نوع نامه)، باید آیتم مربوط به آن فیلد انتخابی را نیز مشخص کنیم (مثلا صادره) و در نهایت دکمه افزودن فیلتر را انتخاب کنیم.

تصویر 9  نوع فایل می تواند شامل فرمت های نرم افزار آفیس ( pdf، word، excel و … )  و فایل های تصویری ( jpg ، JPEG )  و فایل های ویدیویی ( MP4 ، MP3 ) می باشد

دسته بندی ”  ایجاد کننده سند “

در این دسته صرفا امکان ایجاد فیلتر جستجو بر اساس کاربر ایجاد کننده سند وجود خواهد داشت. به این نحو که با جستجوی کاربر مدنظر و اعمال گزینه افزودن فیلتر، فیلتر اضافه شده و آماده انجام جستجو خواهد بود.

تصویر 10 با تایپ حداقل دو حرف از نام کاربری موردنظر لیست کاربران نمایش داده می شود که با انتخاب کاربر و افزودن فیلتر، جستجو بر اساس کاربر ایجاد کننده سند آغاز می شود
به این مقاله امتیاز دهید