پایگاه دانش داکتیو

به راهنمایی نیاز دارید؟

اگر در رابطه با کاربری سامانه داکتیو پرسشی دارید یا به دنبال موضوع خاصی هستید، در این بخش متن خود را جستجو کنید.

نحوه ایجاد پوشه

با انتخاب گزینه ایجاد از نوار ابزار بالا و انتخاب گزینه پوشه، صفحه ای برای گرفتن نام پوشه باز می شود. در صفحه باز شده می توانید با انتخاب نام مناسب، پوشه مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

نحوه ایجاد پوشه در داکتیو
در هر پوشه ای که هستید می توانید از نوار ابزار بالا، دکمه ایجاد پوشه را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید که در موارد زیر امکان ایجاد پوشه را نخواهید داشت و خطای مربوط به آن را دریافت خواهید نمود:

  • عدم دسترسی مناسب: در صورتی که دسترسی لازم روی پوشه ای که قصد ایجاد پوشه ذیل آن را دارید، نداشته باشید، خطای عدم دسترسی دریافت خواهید نمود.
  • نام تکراری: در صورتی که نام انتخابی شما در حال حاضر در پوشه ی انتخابی وجود داشته باشد، خطای “نام پوشه تکراری است” دریافت می کنید.
  • استفاده از حروف نامعتبر: در صورتی که از حروف نامعتبر در نام پوشه استفاده کرده باشید. حروفی از قبیل <   >  : ” /  \ | ? * در نام پوشه نباید وجود داشته باشد. در این صورت خطای “نام انتخابی معتبر نمی باشد” دریافت خواهید کرد.
  • محدودیت ۲۵۵ کاراکتری مسیر پوشه : به واسطه محدودیت ۲۵۵ کاراکتری برای مسیر یک پوشه (folder path)، سعی کنید که در نام گذاری پوشه ها به شکلی عمل کنید که در نهایت در پوشه های آخر دچار این محدودیت نشوید.
5/5 - (1 امتیاز)