پایگاه دانش داکتیو

به راهنمایی نیاز دارید؟

اگر در رابطه با کاربری سامانه داکتیو پرسشی دارید یا به دنبال موضوع خاصی هستید، در این بخش متن خود را جستجو کنید.

کپی و کات اسناد و پوشه ها در داکتیو

کپی یک پوشه یا سند

برای کپی یک سند:

  1. سند یا پوشه مورد نظر را انتخاب کنید،
  2. گزینه را از نوار ابزار بالا انتخاب کنید،
  3. گزینه کپی کردن را انتخاب نمایید،
  4. به پوشه مورد نظر خود رفته و گزینه را انتخاب نمایید،

گزینه چسباندن (paste) را انتخاب نمایید تا روال کپی شدن آغاز شود.

نکته: در مراحل بالا به جای می توانید از راست کلیک نیز استفاده نمایید.

نکته: هم اکنون صرفا امکان کپی کردن سند در داکتیو موجود است.

انتقال (Cut) یک پوشه یا سند

روال Cut کردن پوشه یا سند همانند مراحل کپی کردن می باشد صرفا به جای انتخاب گزینه کپی کردن باید گزینه کات کردن را انتخاب نمایید.

نکته: روال کات شدن یک سند یا پوشه، از روال کپی کردن آن بسیار سریعتر می باشد.

نکته: در نسخه فعلی داکتیو، میزان پیشرفت روال کپی یا کات ارائه نشده است، اما در به روز رسانی های آینده، می توان میزان پیشرفت عمل کپی یا کات را مشاهده نمود.

5/5 - (1 امتیاز)